Nya frekvenser för kommersiell radio

2018-08-01

En ny tillståndsperiod för kommersiell radio inleds den 1 augusti 2018. Det innebär att det i vissa fall blir förändringar bland program, täckning, sändarplatser och frekvenser.

PTS har inför den nya tillståndsperioden arbetat fram en ny frekvensplan för kommersiell radio som totalt sett har möjliggjort fler radiosändare och bättre täckning.

De kommersiella radioföretagen har tilldelats sändningstillstånd efter ett anbudsförfarande som Myndigheten för press, radio och tv har hållit. De nya tillstånden innebär att program och frekvenser och täckning i vissa fall förändras jämfört med tidigare tillståndperiod.

För fullständiga frekvenslistor för de olika programmen hänvisar vi till Myndigheten för press, radio och tv som har information om de nya sändningstillstånden här.

Frekvensbytet omfattar endast de kommersiella kanalerna. Sveriges Radios kanaler sänder på samma frekvenser som tidigare. För mer information om Sveriges Radios frekvenser

Mer information
Dejan Jaksic, enheten för spektrumtillstånd, nås via tfn: 08-678 55 00 (vxl).
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55