PTS auktion av spektrum i 700 MHz-bandet startar i dag

2018-12-04

Mer frekvenser till mobilt bredband i hela landet och upp till 300 miljoner kronor till utbyggnad av ny täckning i glesbygd. I dag startar auktionen för att dela ut tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet.

700 MHz-bandet är lämpligt för att bygga yttäckning och för att förstärka de mobila bredbandsnäten för mer kapacitet och högre överföringshastigheter. Tillstånden är teknik- och tjänsteneutrala, vilket gör att tillståndshavare kan välja vilken teknik och vilka tjänster som ska användas i bandet.

Ett av tillstånden är förenat med ett täckningskrav som ska bidra till bättre täckning för tal- och datatjänster (minst 10 Mbit/s) där konsumenter befinner sig. Den som vinner tillståndet med täckningskrav ska använda minst 200 miljoner och högst 300 miljoner för att bygga täckning i områden som PTS pekat ut.

Sju tillstånd tillgängliga i auktionen

Totalt omfattar auktionen 60 MHz, fördelat på två tillstånd på vardera 10 MHz (2×5 MHz) och ett tillstånd på 20 MHz (2×10 MHz) i den del av frekvensbandet som erbjuder både upp- och nedlänk samt fyra tillstånd på vardera 5 MHz i nedlänksdelen.

En aktör kan maximalt förvärva 40 MHz i auktionen.

Lägsta bud i auktionen är 50 miljoner kronor per 5 MHz, vilket innebär ett totalt lägsta bud på 600 miljoner kronor för samtliga tillstånd i auktionen.

Följ auktionen på pts.se

Auktionen genomförs i flera budrundor över internet. I ett första steg avgörs hur stort frekvensutrymme i de respektive delarna av bandet som budgivare vinner. Det andra steget består av en budrunda som avgör budgivares placering i bandet.

Efter varje avslutad auktionsdag kommer PTS att publicera information om summan av de gällande högsta buden i auktionen på www.pts.se/700MHz.

Auktionen beräknas pågå i 2-10 arbetsdagar, men kan pågå längre. Namn på budgivare publiceras av sekretesskäl först efter att auktionens första steg har avslutats.

Mer information

Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 20

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Mer information om tilldelningen i 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.