PTS bekräftar att auktionen i 700 MHz-bandet genomförs

2018-11-07

Auktionen planeras starta den 4 december.

En eller flera ansökningar har inkommit till PTS och myndigheten bekräftar härmed att auktionen, som är planerad att starta den 4 december, kommer att genomföras. Den beräknas pågå i 2–10 arbetsdagar, men kan pågå längre. Namn på budgivare publiceras efter att auktionen avslutats.

Mer information

Karoline Boström, chef enheten för spektrumtillstånd, 073-644 56 20

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Om 700 MHz-bandet
700 MHz-bandets egenskaper ger goda förutsättningar för yttäckning samt inomhustäckning. Därmed är det attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Tilldelningen i frekvensbandet ger förutsättningar för bättre täckning och kapacitet i hela landet. Läs mer om 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz.