PTS bjuder in till informationsmöte om auktionsregler i 700 MHz-tilldelningen

2018-04-16

PTS vill med detta möte informera om de auktionsregler som kommer att gälla i den kommande 700 MHz-auktionen.

Auktionsreglerna finns formulerade i remissversionen av allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 700 MHz-bandet, som kommer att publiceras på PTS webbsida, www.pts.se/700MHz.

PTS kommer att presentera och förklara reglerna som föreslås gälla i auktionen och intressenterna ges tillfälle att komma med frågor. Mötet syftar till att tydliggöra auktionsreglerna för dem som avser delta i den kommande auktionen, med preliminär auktionsstart den 4 december 2018. PTS välkomnar frågor om reglerna under mötet för att utreda eventuella oklarheter. Det går också bra att ställa frågor via e-post till PTS innan mötet äger rum, så besvaras dessa under mötet. Mötet kommer inte att sändas på webben, men PTS kommer att publicera presenterat material och svar på de eventuella frågor som ställts i samband mötet.

Tid: 4 maj 2018 kl. 9:30-10:30

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Frågor skickas via e-post till 700MHzbandet@pts.se senast den 2 maj 2018.

Anmälan sker via e-post till 700MHzbandet@pts.se senast den 2 maj 2018.

Mer information om 700 MHz-bandet finns på www.pts.se/700MHz.