PTS möjliggör 56 MHz-kanalbandbredd i 13 GHz frekvensbandet för fast radio

2018-04-25

Från och med 2018-04-25 finns möjlighet att ansöka om tillstånd för 56 MHz kanalbandbredd i frekvensområdet 12751-12863/13017-13129 MHz, enligt CEPT/ERC/REC 12-02, Annex B.

För 56 MHz kanalbandbredd ska de två första icke-överlappande kanalerna användas (frekvensparen 12779/13045 MHz respektive 12835/13101 MHz).

Se även uppdaterad kanalplan för fast radio

För mer information:
Lena Andersson, handläggare på enheten för spektrumtillstånd, telefon: 08-678 57 54
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55