PTS publicerar sammanställning av konsultationssvar och myndighetens bemötande kring tilldelningen i 700 MHz-bandet

2018-04-05

Post- och telestyrelsen (PTS) har genomfört en konsultation inför den planerade tilldelningen i 700 MHz-bandet.

PTS har hämtat in synpunkter på förslag om bland annat tillståndstid, tekniska regler, täckningskrav och auktionsformat. Nu publicerar myndigheten en sammanställning av konsultationssvaren och PTS kommentarer och bedömningar som bemöter dessa.

Nästa steg i tilldelningsprocessen är remiss av begränsningsbeslut och allmän inbjudan som är planerad till den andra halvan av april.

Följ PTS arbete med tilldelningen på www.pts.se/700mhz.

Ta del av sammanställningen och alla konsultationssvar

För mer information:

Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55