PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 700 MHz-bandet

2018-01-31

PTS föreslår bland annat ett krav som ska förbättra utomhustäckningen för tal och data där konsumenter vistas. Auktionen planeras till december 2018.

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en konsultation med en rad förslag inför tilldelningen av frekvenser i 700 MHz-bandet. Intressenter kan senast den 23 februari 2018 lämna synpunkter på förslagen. I dokumentet beskrivs bland annat förslag kring:

  • En blockindelning med två tillstånd på 2x5 MHz, ett tillstånd på 2x10 MHz med täckningskrav och fyra tillstånd på 5 MHz för nedlänkskommunikation.
  • Tillståndstid till och med den 31 december 2040. 
  • Tekniska regler, inklusive hur mottagning av marksänd tv ska skyddas.
  • Utformning av ett täckningskrav för ett av tillstånden (2x10 MHz). Kravet ska ge mobiltäckning där konsumenter befinner sig och där det finns täckningsluckor, närmare bestämt i närheten av vägar, bostäder och fritidshusområden. 
  • Att auktionsformatet ska vara en så kallad SMRA - en auktion med flera budrundor, med flytträtt. PTS överväger att genomföra auktionen med frekvensgeneriska block, där placering av tillstånden beslutas enligt särskilda regler.
  • Att inte införa ett spektrumtak som begränsar mängden spektrum som en aktör kan förvärva i auktionen.

PTS kommer efter denna konsultation med intressenter sammanställa detaljerade regler kring tilldelningen och i april 2018 remissa en så kallad allmän inbjudan.

Intressenter har till den 23 februari 2018 på sig att lämna skriftliga synpunkter på denna konsultation.

Ta del av konsultationen

Läs mer om 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz

För mer information:

Karoline Boström, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om 700 MHz-bandet

700 MHz-bandet har goda utbredningsegenskaper samt ger förutsättningar för god inomhustäckning. Därmed är det attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Tilldelningen i bandet ger förutsättningar för bättre täckning och kapacitet i hela landet.