Remiss av regler och villkor inför auktionen i 700 MHz-bandet

2018-04-20

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag en remiss av beslut att begränsa antalet tillstånd i 700 MHz-bandet och allmän inbjudan till ansökan. Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

PTS föreslår att ett av tillstånden i frekvensbandet förenas med villkor om täckning och utbyggnad. Syftet med dessa villkor är att bidra till bättre täckning för tal- och datatjänster (10 Mbit/s) där konsumenter befinner sig. De ytor som är aktuella för utbyggnad offentliggörs i ett kartunderlag.

Totalt omfattar auktionen 60 MHz. Detta föreslår PTS fördelas på två tillstånd på vardera 10 MHz (2×5 MHz) och ett tillstånd på 20 MHz (2×10 MHz) i den del av frekvensbandet som erbjuder både upp- och nedlänk (FDD) samt fyra tillstånd på vardera 5 MHz i nedlänksdelen (SDL). Lägsta bud i auktionen föreslås vara 50 miljoner kronor per 5 MHz.

PTS föreslår en begränsning i hur mycket frekvenser en tillståndshavare kan tilldelas i auktionen, detta för att garantera möjligheten att det blir minst två tillståndshavare i 700 MHz-bandet. En aktör kan enligt förslaget maximalt förvärva 40 MHz i auktionen, oavsett om det avser tillstånd för FDD eller SDL.

Remissen innehåller också förslag avseende tekniska regler, krav på skydd av marksänd tv samt detaljerade regler för auktionen som ska genomföras som en multirunde-auktion via internet. Auktionen är planerad att äga rum i december 2018.

Intressenter har möjlighet att svara på denna remiss senast den 25 maj.

Ta del av remissen

För mer information:
Karoline Boström, chef för enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om 700 MHz-bandet

700 MHz-bandets egenskaper ger goda förutsättningar för yttäckning samt inomhustäckning. Därmed är det attraktivt för många olika slags tjänster, till exempel trådlöst bredband eller mobiltelefoni. Tilldelningen i frekvensbandet ger förutsättningar för bättre täckning och kapacitet i hela landet. Läs mer om 700 MHz-bandet på www.pts.se/700mhz.