Stort utskick av fakturor för båt- och flygradiotillstånd

2018-03-15

I dag skickar Post- och telestyrelsen (PTS) ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båt- och flygradiotillstånd.

Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar under våren (i mitten av mars och i början av april).

PTS har information på webbplatsen för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura. Informationen finns tillgänglig här:


http://www.pts.se/Batradio

http://www.pts.se/Flygradio

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan därmed tyvärr bli lång. Därför rekommenderar PTS alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta PTS via e-post på pts@pts.se.


Fullständiga kontaktuppgifter finns på länkarna ovan.