PTS granskar att Teracom justerar priser

2019-09-12

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder en granskning kring att Teracom följer myndighetens nya skyldighetsbeslut och att bolaget justerar sina priser.

Den 10 september 2019 fattade PTS styrelse nya skyldighetsbeslut kring Teracom på grossistmarknaden för programutsändningstjänster för fri-tv och analog ljudradio i marknätet.

Besluten, som gäller omedelbart, innebär bland annat en ändring av den rimliga avkastning på kapitalinvesteringen som Teracom får inkludera i priset. Dessutom får Teracom numera inte inkludera avtalsviten som en kostnad vid beräkning av priset.

Granskning över att besluten följs

PTS granskar nu att Teracom omedelbart följer myndighetens skyldighetsbeslut och därför anpassar priserna.

Myndigheten har begärt in information från Teracom samt ställt ett antal frågor.

– PTS ska granska att marknadens aktörer följer de spelregler som sätts upp. Nu har vi anpassat skyldigheterna och då vill vi kontrollera att detta får genomslag, säger Marielle Sjögren, chef PTS enhet för tillsyn och tvistlösning.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Fri-tv och analog ljudradio i marknätet

Fri-tv innebär kanaler som slutanvändare via marknätet kan ta emot kostnadsfritt och utan abonnemang. De kunder som köper tjänsten för utsändning av Teracom är exempelvis SVT och TV4. Med nationell ljudradio menas analoga FM-radiosändningar från SR.

PTS skyldighetsbeslut anger att Teracom ska tillämpa en kostnadsorienterad prissättning för tillhandahållande av dessa produkter.