PTS möjliggör 5G-tester i fler frekvensband

2019-12-20

PTS pekar i sin spektrumplan ut frekvensband som är lämpliga för att testa 5G-tekniken. Nu finns fler frekvensband tillgängliga för testverksamhet.

PTS har sedan 2017 arbetat för att möjliggöra icke-kommersiella storskaliga 5G-tester i Sverige. Med den uppdaterade testplanen för 5G som publiceras i dag vill PTS peka på EU-harmoniserade frekvensband och de frekvensband som identifierats i radioreglementet för mobilt bredband i Sverige.

5G-tester förutsätter tillgång till breda frekvensområden i band med olika radioegenskaper. För att möta detta behov tillgängliggör PTS även fortsättningsvis:

  • 3,4–3,6 GHz och
  • 26,5–27,5 GHz.

PTS tillgängliggör nu dessutom ytterligare frekvensband:

  • 3,6–3,8 GHz,
  • 3,8–4,2 GHz,
  • 40,5–43,5 GHz,
  • 45,5–47,0 GHz,
  • 47,2–48,2 GHz och
  • 66–71 GHz.

Så snart det är möjligt avser PTS att tilldela delar av 3,4–3,8 GHz och 24,25–27,5 GHz för mer långsiktig användning för att möjliggöra såväl lokal som storskalig 5G-utbyggnad på kommersiell basis.

Goda förutsättningar för 5G-utveckling kan bidra till att stärka Sveriges position som ledande it-nation. För att främja utvecklingen vill PTS ge marknadens aktörer möjlighet att storskaligt testa 5G-teknikens möjligheter.

Ta del av spektrumplanen för 5G-tester

Mer information

Morgan Westring, enheten för spektrumanalys, 073-644 55 71

PTS presstjänst, 08-678 55 55