PTS tar emot synpunkter på förslag om tilldelning av 2,3- och 3,5 GHz-banden

2019-02-06

PTS föreslår bland annat regler som ger förutsättningar för effektiv konkurrens i 5G-utbyggnaden. Auktionen planeras till december 2019.

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar i dag ut en konsultation med en rad förslag inför tilldelningen av frekvensutrymme i frekvensbanden 2,3 och 3,5 GHz. Intressenter kan senast den 5 mars 2019 lämna synpunkter på förslagen. I dokumentet beskrivs bland annat förslag kring:

  • En blockindelning med åtta tillstånd på vardera 10 MHz i 2,3 GHz-bandet och femton tillstånd på vardera 20 MHz i 3,5 GHz-bandet.
  • Tillståndstid till och med den 31 december 2044. 
  • Tekniska regler, inklusive hur närliggande radioanvändning ska skyddas.
  • Att auktionsformatet ska vara en så kallad klockauktion - en auktion med flera budrundor som genomförs över internet.
  • Ett spektrumtak i 3,5 GHz-bandet som begränsar mängden spektrum som en aktör kan förvärva i auktionen till 120 MHz. Spektrumtaket ska konstrueras så att det säkerställer att minst tre, från varandra oberoende, tillståndshavare kan tillhandahålla nätkapacitet baserat på spektrum i 3,5 GHz-bandet.

Vad gäller 3,7–3,8 GHz-bandet fortsätter PTS att utreda frågan om lokala tillstånd.

PTS kommer efter denna konsultation med intressenter att sammanställa detaljerade regler kring tilldelningen och planerar att i april remissa en så kallad allmän inbjudan.

Intressenter har till den 5 mars 2019 på sig att lämna skriftliga synpunkter på denna konsultation. Skicka synpunkter till 3500MHzbandet@pts.se.

Ta del av konsultationen

Mer information

Karoline Boström, chef enheten för spektrumtillstånd, tfn: 073-644 56 20
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 2,3- och 3,5 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige. 3,5 GHz-tilldelningen är även central för att Sverige ska ligga långt fram i den kommande 5G-utvecklingen. Läs mer om tilldelningen på www.pts.se/3500mhz.