Samråd av regler och villkor inför auktion av 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden

2019-06-03

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder i dag ett samråd av beslut att begränsa antalet tillstånd och allmän inbjudan till ansökan om tillstånd att använda radiosändare i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden. Intressenter har nu möjlighet att lämna synpunkter på villkor och auktionsregler.

Samrådet innehåller bland annat förslag på:

  • Att antalet tillstånd i 3,5 GHz-bandet begränsas till som mest femton nationella tillstånd om minst 20 MHz vardera (inom frekvensutrymmet 3400–3720 MHz). Det nedersta blocket i 3,5 GHz-bandet är förenat med betydande begränsningar och kommer att hanteras på särskilt sätt i auktionen. Antalet tillstånd i 2,3 GHz-bandet begränsas till som mest åtta nationella tillstånd om minst 10 MHz vardera
  • Tillståndstid till och med den 31 december 2044. 
  • Att auktionsformatet ska vara en så kallad klockauktion - en auktion med flera budrundor som genomförs över internet.
  • Att tilldelningarna i 3,5 GHz- respektive 2,3 GHz-bandet ska ske genom två separata auktioner efter varandra.
  • Auktionsregler som möjliggör för tre tillståndshavare att förvärva minst 80 MHz i 3,5 GHz-bandet, vilket är positivt för den framtida konkurrenssituationen.
  • Ett lägsta bud i auktionen på 100 miljoner SEK för ett block om 20 MHz i 3,5 GHz-bandet och 20 miljoner SEK för ett block om 10 MHz i 2,3 GHz-bandet.

Samrådet innehåller också förslag avseende tekniska villkor, krav på skydd av viss radioanvändning samt detaljerade regler för auktionen. Auktionen är planerad att äga rum i mars 2020.

PTS inriktning att tilldela lokala tillstånd kvarstår. Förslaget är att 80 MHz avsätts för lokala tillstånd inom frekvensutrymmet 3720–3800 MHz. Arbetet med lokala tillstånd kommer att fortsätta i PTS linjeverksamhet och inte inom ramen för PTS tilldelningsprojekt för frekvensbanden 3,5 GHz och 2,3 GHz.

Intressenter har möjlighet att svara på detta samråd senast den 8 juli 2019.

Ta del av samrådet

I samband med samrådet har PTS även publicerat ett dokument som bemöter inkomna svar från vårens konsultation.

Ta del av bemötandet

Mer information

Anna Beckius, chef för enheten för spektrumanalys: 070-288 44 28
PTS presstjänst: 08-678 55 55

Om frekvensbanden

Tilldelningen i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden skapar förutsättningar för att stärka kapaciteten för mobila bredbandstjänster i Sverige. 3,5 GHz-tilldelningen är även central för att Sverige ska ligga långt fram i den kommande 5G-utvecklingen. Läs mer om tilldelningen på www.pts.se/3500mhz.