Informationsinhämtning om 900 MHz- och 2,6 GHz-banden

2020-02-19

Post-och telestyrelsen (PTS) önskar inhämta information inför myndighetens arbete med inriktning för 900 MHz- och 2,6 GHz-banden och välkomnar därför intressenter till enskilda möten eller att inkomma med skriftliga kommentarer.

Vänligen meddela intresse för möte eller lämna skriftliga kommentarer senast den 16 mars 2020 till Maria Aust (maria.aust@pts) eller Amela Hatibovic Sehic (amela.hatibovic-sehic@pts.se).

Bakgrund

Tillstånden i 900 MHz-bandet går ut den 31 december 2025 och 2,6 GHz-bandet två år tidigare, 31 december 2023. I dag är Telia, Tele2, Telenor, Hi3G och Net4Mobility tillståndshavare i 900 MHz-bandet och alla tillstånd är förenade med tillståndsvillkor om täckning för mobil telefonitjänst. I 2,6 GHz-bandet har Hi3G, Telia och Net4Mobility tillstånd.

PTS har nu inlett ett arbete med den framtida inriktningen för dessa band. Myndigheten utreder bland annat lämplig tidpunkt för tilldelning, tilldelningsform och tilldelningsmetod. Dessutom analyserar PTS eventuella behov av att förena tillstånd med villkor om täckning och utbyggnad.