Nya regler kring ansökningar om radiotillstånd

2020-01-06

PTS kommer att bereda tillståndsärenden med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten från årsskiftet på grund av en lagändring som syftar till att stärka Sveriges säkerhet. Myndigheten uppmanar alla aktörer som behöver radiotillstånd att ansöka i god tid.

Från den 1 januari 2020 kommer prövningen av ansökningar om tillstånd att använda radiosändare ta minst 2-3 veckor längre tid än tidigare. PTS har då en skyldighet att beakta Sveriges säkerhet i samband med att myndigheten prövar ansökningar om tillstånd att använda radiosändare. Bakgrunden till detta är ändringar i lagen om elektronisk kommunikation som träder i kraft vid årsskiftet.

För att kunna bedöma om viss radioanvändning kan påverka Sveriges säkerhet kommer PTS att bereda tillståndsärenden med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten.

PTS uppmanar alla aktörer som vill ansöka om radiotillstånd att ansöka i god tid.

Mer information

Karoline Boström, enhetschef, 073-644 56 20
PTS presstjänst, 08-678 55 55

Bakgrund till de nya reglerna

Det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld har förändrats, vilket ställer ökade krav på säkerhetshänsyn inom en rad samhällssektorer. Elektronisk kommunikation är ett område som är centralt för samhällets funktion och totalförsvarsförmåga. Från årsskiftet sker ändringar i lagen om elektronisk kommunikation för att skydda Sveriges säkerhet vid radioanvändning.