Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2020-12-28

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

Med anledning av planerade auktioner i 2,3 GHz och 3,5 GHz-banden upphör mobila videolänkar i dessa band.

Regeringen har förlängt beslutet att frekvensbanden 703-713 MHz och 758-768 MHz får upplåtas för TV-sändningar som kräver tillstånd enligt Radio- och TV-lagen (2010:696) till och med 31 december 2021.

PTS avser även genomföra en samordnad auktion för frekvensbanden 2,1 GHz och 2,6 GHz 2023 eller senare.

För att underlätta möjligheten till filtrering och sökning i Inriktningsplanen publiceras också en version av dokumentet i Excel-format.

Ta del av inriktningsplanen

Mer information

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Anders Palmberg, enheten för spektrumförädling: 08-678 58 57
PTS presstjänst: 08-678 55 55