90 procent mer utrymme till bland annat wifi-nät från 15 november

2021-10-29

De ökade datavolymerna ställer allt högre krav på trådlösa nät. Post- och telestyrelsen (PTS) har beslutat om ett nytt frekvensband som kan användas utan tillstånd. Detta möjliggör bland annat ökad kapacitet i wifi-användning.

PTS öppnar nu frekvensbandet 5 945–6 425 MHz för trådlösa lokala radioaccessnät (WAS/RLAN) på icke-exklusiv grund, störningsfritt och oskyddat. De användningar som är tillåtna i bandet är sändningar med låg effekt inomhus och med mycket låg effekt utomhus.

Beslutet om nytt frekvensutrymme syftar framför allt till att möta det ökande behovet av trådlös dataöverföring i samhället.

Eftersom användningen sker genom massmarknadsprodukter som exempelvis wifi-routrar, implementeras beslutet i svensk rätt genom att undanta användningen från tillståndsplikt. Detta gynnar innovation, stimulerar tillväxt och underlättar användningen av radiosändare.

Bakgrund

EU-kommissionen beslutade den 17 juni 2021 om harmonisering av nytt frekvensutrymme för Wireless Access System med Radio Local Area Network (WAS/RLAN).

För närvarande är de huvudsakliga banden som används för WAS/RLAN 2.4 GHz (2 400–2 483,5 MHz) och 5 GHz (5 150–5 350 MHz och 5 470–5 725 MHz). Den vanligaste teknologi som används för WAS/RLAN i dessa band är baserad på IEEE 802.11-standarden, mer allmänt känd som wifi.

Ta del av föreskrifterna om det nya undantaget från tillståndsplikt

Mer information

Per Werner, enheten för spektrumförädling, 08-678 58 74

PTS presstjänst, 08-678 55 55

Läs mer om undantag från tillståndsplikt