PTS fortsätter arbetet med tilldelning i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden

2021-10-26

Post- och telestyrelsen (PTS) kommer att genomföra en tilldelning av nationella blocktillstånd i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden. Detta kommer att ske genom ett urvalsförfarande (auktion). Auktionen är planerad att ske tredje kvartalet 2023.

De befintliga tillstånden i 900-, 2100- och 2600 MHz-banden går ut 2025. PTS planerar nu för att genomföra en nytilldelning av frekvensbanden.

Konsultation med marknaden

En första konsultation med marknaden är planerad att ske under februari-mars 2022. Den kommer ge information om inriktningen för tilldelningen; exempelvis målen med tilldelningen, tidplan och inriktning för tillståndsvillkor, samt ge marknaden ett tillfälle att yttra sig i ett tidigt skede.

- Auktionen är planerad att ske under det tredje kvartalet 2023. Vi ser fram emot att komma ut med en första konsultation och att sedan få in marknadens synpunkter, säger Anna Beckius, chef PTS enhet för spektrumanalys.

Följ tilldelningen på PTS webbplats: https://PTS.se/900-2100-2600

Mer information
Anna Beckius, PTS enhet för spektrumanalys, 070-288 44 28
PTS presstjänst, 08-678 55 55