PTS har tagit fram förslag till villkor för lokala 5G-tillstånd

2021-05-12

Myndigheten vill möjliggöra lokala 5G-tillämpningar inom till exempel industri, lager och sjukhus. Synpunkter på förslagen kan lämnas senast den 15 juni.

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram förslag till villkor för lokala tillstånd i 3720–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz.

Lokala tillstånd syftar till att möta ett behov av frekvenser som identifierats vid tidigare konsultationer med marknaden. Exempel på sådana behov är tillämpningar för industrier, gruvor, hamnar, lagerverksamhet och sjukhus. Villkoren syftar till att på ett ändamålsenligt och robust sätt möjliggöra lokala tillämpningar och därigenom ge utrymme för innovation och utveckling, samt bidra till ytterligare utrullning av 5G-användningar i Sverige. Villkoren är utformade för att möjliggöra spektrumeffektiv användning i enlighet med PTS spektrumstrategi.

PTS avser påbörja tilldelning av lokala tillstånd under 2021. Efter genomförd remiss kommer PTS fastställa villkor och ansökningsförfarande.

Den som önskar lämna synpunkter på remissdokumentet ska göra det senast den 15 juni 2021. Skicka yttrande till pts@pts.se, använd diarienummer 21-5384 som referens.

Ta del av remissen

Mer information

Katarina Henriksson, enheten för spektrumförädling, 073-640 58 14