PTS presenterar förslag till åtgärder för att förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling på fjärrtåg

2021-02-19

Myndigheten har tagit fram förslag till hur man kan fördela 50 miljoner kronor under två år, enligt ett uppdrag från regeringen.

Post- och telestyrelsen (PTS) rapporterar i dag ett regeringsuppdrag där myndigheten ska redovisa insatser som kan förbättra möjligheterna till god mobil uppkoppling för resenärer på högtrafikerade fjärrtåg. Regeringen har avsatt totalt 50 miljoner kronor för insatser under 2021 och 2022.

Trots en generellt god mobiltäckning längs de högtrafikerade järnvägsspåren kan resenärernas uppkoppling ombord på tågen förbättras. Möjligheterna att använda mobiltjänster på tåg påverkas bland annat av tågets konstruktion, som dämpar signalen och gör det svårt att få in signalen från utsidan till resenären.

PTS har identifierat fyra åtgärder som är aktuella för stöd för att uppnå en förbättrad uppkoppling på fjärrtåg på högtrafikerade järnvägsstråk: 

  • Installation eller uppgradering av repeatrar ombord på tåg.
  • Installation eller uppgradering av WiFi ombord på tåg.
  • Tester med ny teknik, exempelvis fönsterglas som släpper igenom radiosignalerna.
  • Förbättrad uppkoppling i tågtunnlar.

Vägledande för PTS i urvalet av åtgärder har varit att komplettera de insatser som tåg- och mobilbranschens aktörer redan vidtagit samt att åtgärderna kan genomföras under 2021 och 2022.

- De åtgärder som kan finansieras av PTS avgränsas till de högst trafikerade fjärrtågsträckorna i respektive landsdel. Dessa insatser är ett stöd och komplement till branschernas egna aktiviteter och kommer inte enskilt att lösa alla problem. Avgörande är att de samarbeten som redan etablerats fortgår, och att aktörerna fortsätter sina enskilda och gemensamma investeringar med syfte att förbättra upplevelsen för resenärerna, säger Dan Sjöblom, PTS generaldirektör.

PTS har i arbetet haft en dialog med intressenter från tåg- och mobiltelefonibranscherna samt med Trafikverket. PTS föreslår även i sin redovisning av uppdraget att Trafikverket bör få ett tydligt uppdrag att aktivt arbeta med täckningsfrågorna för mobil kommunikation i tunnlar.

Rapporten innehåller också förslag på modell för hur det statliga stödet kan fördelas.

Ta del av rapporten

Mer information

Jesper Simons, projektledare, 073-644 56 95

PTS presstjänst, 08-678 55 55