Uppdaterad inriktningsplan för spektrumhantering

2021-12-20

Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar i sin inriktningsplan hur myndigheten planerar att tilldela spektrum de närmaste åren. Syftet med planen är att säkerställa hög transparens om PTS arbete med spektrumtilldelningar.

Några aktuella förändringar:

PTS har under hösten öppnat upp frekvenserna 3760–3800 MHz och 24,25–25,1 GHz för nytilldelning av lokala tillstånd utan urvalsförfarande. Tillstånden möjliggör lokala 5G-tillämpningar inom exempelvis industri, lager och sjukhus.

Ytterligare 480 MHz har frigjorts för bland annat wifi-nät, då PTS har öppnat upp frekvensbandet 5945–6425 MHz för trådlösa lokala radioaccessnät (WAS/RLAN) med undantag från tillståndsplikt.

Regeringen har förlängt beslutet att frekvensbanden 703–713 MHz och 758–768 MHz får upplåtas för TV-sändningar som kräver tillstånd enligt Radio- och TV-lagen (2010:696) till och med 31 december 2023.

Mer information                               

Marie Broström, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 12
Tor Eriksson, enheten för spektrumförädling: 08-678 57 73
PTS presstjänst: 08-678 55 55