Uppdatering av kanalplaner för fast radio

2021-02-18

Förändringarna syftar till att möjliggöra användning av hög överföringskapacitet i radiolänksystemen för att möta förväntat ökat kapacitetsbehov.

Förändringarna syftar till att möjliggöra användning av hög överföringskapacitet i radiolänksystemen för att möta förväntat ökat kapacitetsbehov.

Post- och telestyrelsen (PTS) inför nu 220/224 MHz kanalbandbred i enlighet med harmoniserade frekvensplaner för fast radio. I frekvensbandet 18 GHz finns därmed möjlighet att använda upp till 220 MHz kanalbandbredd och i frekvensbanden 23 GHz, 32 GHz och 38 GHz finns möjlighet att använda upp till 224 MHz kanalbandbredd.

Den befintliga harmoniserade standarden för fast radio, ETSI EN 302 217-2, omfattar ännu inte kanalbandbredd på 220 MHz respektive 224 MHz. Tills standarden omfattar kanalbandbredder på 220 MHz respektive 224 MHz tillämpas ”Draft ETSI EN 302 217-2 V3.3.0” eller senare revisioner för dessa kanalbandbredder.

PTS inför även överlappande kanalplan för kanaler med 56 MHz kanalbandbredd i frekvensbanden 7 GHz, 8 GHz, 13 GHz och 15 GHz.

För aktuella kanalplaner och uppdaterad kanalnumrering se dokumentet Frekvensband för radiolänk.

Mer information

Harri Mossmyr, enheten för spektrumtillstånd, 08-678 57 44