Stort utskick av fakturor för båtradio- och flygradiotillstånd

2023-02-22

Post- och telestyrelsen (PTS) skickar den 22 februari ut en stor mängd fakturor till privatpersoner och företag som har båtradio- och flygradiotillstånd.

Fakturorna för årsavgifter för båtradiotillstånd skickas ut i två omgångar, i februari respektive april.

pts.se/batradio och pts.se/flygradio finns information för den som har frågor kring sitt tillstånd och sin faktura.

Du som är privatperson och som har, eller vill ansöka om, tillstånd för båtradio (VHF) kan använda vår e-tjänst för VHF-tillstånd för fritidsbåt. I e-tjänsten kan du också göra ändringar i tillståndet eller säga upp det.

PTS brukar få många frågor kring faktureringen i samband med utskicken. Väntetiden vid telefonförfrågningar kan därmed tyvärr bli lång. Därför rekommenderar vi alla som har frågor att i första hand ta del av webbinformationen, och vid behov kontakta oss via e-post på pts@pts.se.

Fullständiga kontaktuppgifter finns på länkarna ovan.