PTS ska genomföra auktion i 1800 MHz-bandet

2024-02-05

PTS ska tilldela tillstånd att använda radiosändare i frekvensbandet 1800 MHz genom auktion. Auktionen är planerad att starta under kvartal fyra 2025. Nu presenterar PTS inledande information om tilldelningen.

De nuvarande tillstånden i delar av 1800 MHz-bandet löper ut i slutet av 2027. PTS har nu startat upp ett arbete för att tilldela tillstånd att använda radiosändare genom auktion.

Auktionen är preliminärt planerad att starta under det fjärde kvartalet 2025.

Övergripande information om process och tidplan

Nu presenterar PTS övergripande information inför tilldelningen. Det handlar blandar bland annat om vilka frekvenser som ska tilldelas, hur processen ser ut, preliminär information om tidplan och hur man följer tilldelningen.

Information inför planerat auktionsförfarande för tilldelning av tillstånd i 1800 MHz-bandet.

Mer information
PTS presstjänst, 08-678 55 55