Branden i Västmanland har lett till en del störningar på telefoni

2014-08-07

Post- och telestyrelsen (PTS) bevakar läget och lämnar ytterligare information vid behov.

Sedan förra veckan pågår en skogsbrand i Västmanland. Branden har lett till en del störningar på telefoni. För närvarande är omkring 350-400 abonnenter i det berörda området utan fast telefoni, främst beroende på elbortfall med anledning av branden. Ett hundratal bredbandskunder är också berörda. Det har även förekommit störningar på mobil telefoni i det aktuella området.

Operatörerna arbetar både med att lösa befintliga problem, och förebyggande för att säkra upp reservel till teleanläggningar i området.

www.krisinformation.se finns mer information om skogsbranden i Västmanland.

Mer information:
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS roll

Under en kris ska PTS bland annat övervaka situationen, samla in uppgifter om skeendet samt rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Enligt lagen är det operatörerna själva som ansvarar för sina nät och tjänster.