Dålig information stort konsumentproblem på telekommarknaden

2014-10-22

Svårigheter att förstå information, bristande kvalitet, vilseledande marknadsföring och problem med att byta operatör. Det är de största konsumentproblemen på marknaden för elektronisk kommunikation, enligt en rapport från Post- och telestyrelsen (PTS).

I rapporten ”Konsumenternas situation på telekommarknaden” pekar PTS ut fyra områden som är särskilt problematiska för telekomkonsumenter. Rapporten kommer att vara vägledande för myndighetens granskningar (tillsyn) av telekombranschen under kommande år.

– Vi jobbar redan med flera av dessa frågor, exempelvis när konsumenter blir kunder hos telebolag mot sin vilja. Där för vi dialog med de nätägande operatörerna om hur de kan bidra till att lösa problemen. Rapporten visar också att vi behöver fortsätta att prioritera frågan om hur operatörsbyten både ska gå lätt och bli rätt, säger Anna Montelius, jurist på enheten för konsumenträttigheter på PTS.

Fyra prioriterade områden

De områden som PTS har identifierat som särskilt viktiga att jobba med är transparens, kvalitet, marknadsföring och operatörsbyte.

Transparens: PTS ser att många vanliga konsumentproblem beror på svårigheter för konsumenterna att ta del av eller förstå information om bland annat priser och innehåll i erbjudanden.

Kvalitet: Konsumenterna upplever problem med tjänsternas kvalitet. Detta framgår bland annat av antalet klagomål till PTS som avser täckning och avbrott.

Marknadsföring: Problemen med otillbörlig marknadsföring sticker tydligt ut i PTS klagomålsstatistik, och andra källor bekräftar problemen.

Operatörsbyten: Från flera källor ser PTS att operatörsbyten är problematiska för konsumenter, detta är bland annat en följd av aggressiv marknadsföring där konsumenter ofrivilligt byter operatör, och där det fungerar dåligt att byta tillbaka.

Mer information:
Anna Montelius, jurist, enheten för konsumenträttigheter: 073–640 58 12
PTS presstjänst: 08–678 55 55