"Käppen är mitt ena öga - appen det andra"

2014-09-11

I Örebro har naturen blivit mer tillgänglig – med hjälp av en app. Albin Uhlin är elev i Ekeskolan och en av användarna av appen ”Natur- och kulturguide” som tillsammans med hans käpp gör att han kan ta sig fram på naturstigar.

Det började när kronprinsessan Victoria och Daniel skulle gifta sig 2010. Som bröllopsgåva från Örebro kommun fick de en naturstig i Sommarro kulturreservat. Stigen var anpassad för att alla skulle kunna ta del av naturen, inklusive personer med rörelse-, syn- och hörselnedsättningar som ofta kan ha svårt att ta sig fram på naturstigar. Och man valde att inte sluta där. Numera finns naturen i Örebro tillgänglig på ännu fler sätt tack vare appen ”Natur- och kulturguide” som lanserades fredagen 5 september 2014.

 ”Appen är en pedagogisk guide till Örebros vackra natur och kulturområden som tagits fram ihop med elever och pedagoger med specialkunskaper om kognitiv, syn- och hörselnedsättning” – berättar Malin Björk, enhetschef för Naturvård i Örebro kommun.

Stigslingorna är också anpassade fysiskt för att förenkla framkomligheten om man har en syn- eller rörelsenedsättning. Samtidigt som användaren vistas i omgivningarna kan den själv välja om den vill lyssna på berättelser, se teckenspråksfilmer eller titta på bilder med anknytning till grönområdena.

Ett av nio vinnande projekt i PTS innovationstävling

År 2013 utlyste PTS sin femte innovationstävling ”Innovation för alla”. Temat var ”Begriplighet och interaktion” och syftet att hitta lämpliga projekt som kunde öka den digitala delaktigheten för personer med någon typ av kognitiv nedsättning. Örebro kommun/Stadsbyggnad sökte till tävlingen med och blev en av de nio vinnarna.  För Örebro kommun innebar vinsten ett finansieringsstöd på drygt 1,2 miljoner kronor. ”Appen utgör ett bra exempel på hur ny teknik kan bidra till att fler ska kunna uppleva natur och kultur” – säger Marlena Molak-Brindell, handläggare på enheten för inkluderande it- och telefoni på Post- och telestyrelsen.


Stark användarmedverkan i utvecklingsprocessen

”Användarna har varit helt avgörande i projektet och styrt vilka anpassningar som gjorts, säger Malin Björk. ”Till exempel lyfte de tidigt fram att det behövs ett övningsläge, så man i skolan eller hemifrån kan förbereda sig för vad man kommer möta en på plats och vad appen har för hjälpmedel. Detta har vi tagit fasta på. Nu släpper vi version 1.0 och är öppna för mer synpunkter, för finns mer att jobba vidare med”.


Lärdomar från projektet

Malin Björk berättar vidare: ”Projektet har varit väldigt lärorikt och vi som deltagit har fått mycket med oss till alla våra framtida informationsprojekt. Vi insåg också att utmaningen att anpassa en app till alla, inklusive de med kognitiv-, syn- och hörselnedsättning, var mycket tuffare än vi kunnat ana. Det finns dock ett behov av kunskap om hur man med ganska enkla medel kan nå många fler. Till exempel är målgruppen med personer med kognitiva nedsättningar en väldigt stor grupp som mer tid borde läggas på. Förbättringar för den målgruppen innebär förbättringar för alla.

 

Den officiella invigningen

Fredagen 5 september invigdes appen i trädgården nedanför Karlslunds herrgård i Örebro. I det officiella programmet medverkade bl.a. Björn Sundin, ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad, Malin Björk, enhetschef för Naturvård i Örebro kommun samt pedagoger och elever som varit med i projektet och bidragit med idéer och synpunkter för att utveckla appen. Appen kan kostnadsfritt laddas ner från AppStore och information finns även på www.orebro.se/nkg

Här finns listor på fler projekt som vunnit i PTS Innovationstävling.

Mer information:
Charlotte Aleman, kommunikatör, telefon: 08-678 56 93
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55