Tele2 ska sänka termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet

2014-07-02

Post- och telestyrelsen (PTS) underrättar Tele2 om att företagets termineringspriser för röstsamtal i mobilnätet ska sänkas till i genomsnitt högst 8,15 öre per minut. Tele2 ska ha sänkt priset senast den 3 juli, annars kan PTS förelägga företaget. PTS regler syftar till att öka konkurrensen på marknaden vilket ger förutsättningar för lägre konsumentpriser.

Tele2 har enligt ett beslut från PTS en skyldighet att hålla kostnadsorienterade priser på att ta emot samtalstrafik från andra operatörer till sitt mobila nät, så kallad samtalsterminering. Från den 1 juli gäller en ny prisnivå för kostnadsorienterad prissättning. Det kostnadsorienterade pris som Tele2 ska tillämpa får i genomsnitt högst uppgå till 8,15 öre per minut.

PTS har i sin tillsyn funnit att Tele2 inte tillämpar den nya prisnivån, och underrättar därför företaget om att sänka termineringspriset, senast den 3 juli. Om Tele2 inte rättar sig kan PTS förelägga företaget.

Läs underrättelsen Läs mer om mobil samtalsterminering

Mobil termineringsavgift är den avgift en operatör debiterar en annan operatör för att ta emot och avsluta ett röstsamtal i sitt mobila nät. Kostnadsorienterad prissättning innebär att priserna ska motsvara kostnaden för att producera tjänsterna plus en rimlig avkastning.

Mer information:
Marielle Sjögren, enheten för samtrafik, tfn: 08-678 55 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55