Nya krav ger högre skydd för telekonsumenters uppgifter och deras kommunikation

2014-02-18

PTS ställer konkreta krav på hur operatörerna ska skydda sina kunders uppgifter och kommunikation. PTS tydliggör nu regelverket till skydd för den personliga integriteten genom nya föreskrifter.

Ett ökat användande av elektroniska kommunikationsnät och tjänster ställer högre krav på att konsumenternas uppgifter och det som kommuniceras, hanteras på ett säkert sätt av operatörerna. De nya föreskrifterna tar bland annat upp vem som ska få tillgång till och hantera kundernas uppgifter. Endast de personer som har rätt utbildning och som behöver uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete ska kunna få tillgång till och hantera uppgifter om kunderna och deras kommunikation. Dessutom innehåller föreskrifterna krav på att operatörerna aktivt ska arbeta för att upptäcka och hantera integritetsincidenter.

- Konsumenterna ska känna trygghet i att operatörerna följer reglerna om integritet och hanterar deras uppgifter och det som kommuniceras på ett säkert sätt. Vi ställer nu tydliga krav på operatörernas säkerhetsarbete, vilket också stärker PTS möjligheter att bedriva en effektiv tillsyn, säger Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning.

Föreskriften börjar gälla 1 september 2014. Under hösten 2014 kommer PTS granska operatörernas rutiner kring bl.a. rapportering av integritetsincidenter till PTS.

Så arbetar PTS med integritet

När vi använder elektronisk kommunikation så uppstår det spår om var, när och med vem vi kommunicerar. Den här informationen är känslig och måste skyddas så att den inte används på fel sätt.

Det behövs regler som gör att konsumenter känner att kommunikationen är säker, så att de kan och vill använda kommunikationstjänster. PTS tar fram regler om hur operatörer ska skydda uppgifter om konsumenter och den information som överförs i kommunikationsnäten, och granskar att reglerna följs.

PTS arbetar också för att konsumenterna informeras om sina rättigheter och vilka skyldigheter operatörerna har.

Föreskriften om skyddsåtgärder för behandlande av uppgifter

Mer information:
Jeanette Kronwall, tfn: 073-640 58 98
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55