Allt bättre förutsättningar för svenskars mobilanvändning utomlands

2016-02-17

De svenska priserna för att ringa med mobiltelefonen utomlands ligger under det pristak som gäller inom EU. Dataanvändning blir dock i genomsnitt billigare genom de särskilda prisplaner som vissa operatörer erbjuder, än EU:s datapristak. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

Inom EU finns pristak som bestämmer det högsta priset som en operatör får ta ut för mobil telefoni, sms och mobil dataanvändning. Det kallas för eurotaxa.

Vissa operatörer har särskilda prisplaner för mobiltelefoni och surf inom EU och även en del länder utanför EU. Som konsument vet man då vad ringandet och surfandet under resan kommer att gå på. Men PTS rapport visar att dessa särskilda prisplaner ger högre pris på framförallt samtal. För konsumenter som ringer mycket kan det bli billigare men i genomsnitt är det alltså billigare att inte teckna en särskild prisplan för enbart samtal. Däremot ger de lägre pris på dataanvändning. Sms kostar lika mycket oavsett om man ringer enligt gällande pristak, eller tecknar en särskild prisplan.

Svenskar är bra på wifi-användning utomlands

Enligt en EU-undersökning som beaktats inom ramen för PTS rapport är svenskar medvetna konsumenter när de använder datatjänster utomlands. Svenskarna stänger ofta av sin dataroaming när de är utomlands – 56 procent jämfört med EU-genomsnittet på 25 procent. Istället använder svenskarna i allt större utsträckning lokala nätverk (wifi) under utlandsresan, 39 procent jämfört med snittet på 16 procent. Det ger sänkta kostnader för mobilsurf.

Ta del av rapporten här.

Ta del av en tidigare nyhet om Prisrapporten här (från fredagen den 13 februari).


För mer information:
Linn Berggren, jurist på konsumentmarknadsavdelningen,
tfn: 073-644 57 08
eller PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55


Bakgrund

PTS analyserar årligen prisutvecklingen för privatkunder inom området för elektronisk kommunikation. I tidigare prisrapporter har analyserna handlat främst om prisutvecklingen inom Sverige. Sedan 2013 är rapporten en internationell jämförelse, baserad på prisstatistik från OECD-länderna. Statistiken utgår från de största operatörers erbjudanden i varje land. Utöver prisanalysen belyser PTS i rapporten några viktiga konsumentaspekter som aktualiseras i samband med köp av olika elektroniska kommunikationstjänster. 

Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.