Andra samråd av uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2015-04-22

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att uppdatera kalkylmodellen för mobilnät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2015.

Ett första utkast till uppdaterad kalkylmodell har remissats med marknaden under perioden 18 mars-17 april 2015. PTS vill nu ha marknadens synpunkter på ett andra utkast. I detta utkast har PTS tagit hänsyn till förändringar när det gäller fördelning av taltrafikvolym mellan GSM och UMTS.

Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast den 13 maj 2015.

Läs remissen

För mer information:
Kristian Viidas, tfn 073-644 57 43
eller PTS presstjänst 08-678 55 55