Avbrott vanligaste konsumentklagomålet

2015-04-20

Problem med avbrott var det vanligaste konsumentklagomålet till Post- och telestyrelsen (PTS) under årets första kvartal. Det visar PTS rapport ”Konsumentklagomål på telefoni och bredband” för perioden januari till mars 2015.

Klagomålen gällande avbrott rör framför allt fast telefoni och fast bredband, men även till viss del mobiltelefoni. Ett återkommande klagomål är att konsumenterna upplever att de får bristande eller felaktig information från sin operatör om när avbrottet kan förväntas vara avhjälpt.

På andra plats hamnar oseriös marknadsföring. Till allra största del rör det sig om oseriös telefonförsäljning av telefonitjänster från ett fåtal operatörer som har riktat in sig på svaga grupper i samhället. PTS får även in en del klagomål om marknadsföring i samband med fiberutbyggnad.

- Vår förhoppning är att den handlingsplan mot oseriös telefonförsäljning som de sex största nätägande operatörerna nyligen har kommit överens om, och som har samordnats av oss, ska pressa ner dessa siffror, säger Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen på PTS.

Handlingsplanen mot oseriös telefonförsäljning presenterades på PTS marknadsdag den 15 april.

Läs rapporten

För mer information
Frågor om konsumentklagomål: Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter: 073-644 56 62

Frågor om handlingsplanen mot oseriös telefonförsäljning: Sara Andersson, chef för konsumentmarknadsavdelningen: 070-811 40 30

PTS presstjänst: 08-678 55 55