Inbjudan - samråd kring reviderad kalkylmodell för mobilnät och termineringspriset för samtal till mobilnät

2015-12-18

PTS har under hösten prövat behovet att revidera kalkylmodellen för mobilnät och har kommit fram till att ett sådant behov föreligger.

PTS inbjuder till informationsmöte och samråd kring den reviderade kalkylmodellen och det resulterande termineringspriset.

Samrådet kommer att hållas mellan den 18 januari och den 5 februari 2016.

Tid: måndagen den 18 januari 2016, kl. 9.00–11.00

Plats: PTS, Valhallavägen 117, Stockholm

Anmälan: senast den 15 januari till mattias.wellander@pts.se<mailto:mattias.wellander@pts.se>
Ange namn och organisation/företag.