IP-telefoni ökar mest i Sverige

2015-06-23

Antalet fasta telefoniabonnemang minskar i de nordiska och baltiska länderna. I Sverige ökar istället IP-telefoni kraftigt och nu har mer än vart tredje hushåll ett sådant abonnemang. Det visar den årliga sammanställningen av nordisk-baltisk statistik på it- och telefoniområdet.

I samtliga nordiska och baltiska länder syns trenden att konsumenter överger den fasta telefonin. I Sverige och Island ökar istället IP-telefonin, det vill säga telefoni över bredband. I Sverige finns den allra största ökningen och flest antal abonnemang. Mer än vart tredje hushåll (34 procent) har ett IP-telefoniabonnemang.

- Det är intressant att det finns en gemensam utveckling i de Nordiska och Baltiska länderna; alltfler lämnar den vanliga fasta telefonin och väljer istället andra nyare tekniker såsom IP-telefoni och mobila lösningar. Det är något vi sett i Sverige sedan tidigare i flera undersökningar och det är en utveckling vi tror kommer att fortsätta, säger Andreas Wigren, marknadsanalytiker på PTS.

Sverige har flest snabba bredbandsabonnemang

I alla länder ökar antalet fasta bredbandsabonnemang. Sverige ligger i topp när det gäller de snabbaste abonnemangen, de på 100Mbit/s eller mer. Nästan var tredje hushåll – eller var åttonde person - har ett sådant abonnemang. I Lettland, som ligger tvåa, har var elfte person ett snabbt bredbandsabonnemang respektive var tolfte i Island, som ligger trea.

Mobiltelefoni och dataförbrukning

Finland har flest mobilabonnemang med drygt 1,7 abonnemang per person. Liksom förra året ligger Finland i topp även vad gäller mobildataförburkning – finländarna konsumerar nästan 5Gb per person och månad. Sverige ligger här på andra plats med drygt 3 Gb.

Förra året låg Finland i topp även vad gäller att prata i mobilen. I år har Litauen intagit förstaplats med nästan 250 samtalsminuter per person och månad.

För mer information:
Andreas Wigren, marknadsanalytiker, tfn: 073-644 56 96
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Statistik för den nordiska och baltiska telemarknaden publiceras årligen. Statistiken är insamlad och bearbetad av den nordiska och baltiska arbetsgruppen för statistik – Nordic & Baltic Group on Statistics, där PTS ingår. Sammanställningen baseras på tidigare publicerad statistik från Sverige, Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen och Norge. Siffrorna publiceras i dag på PTS statistikportal.