Lägre termineringspris för röstsamtal i mobilnät

2015-06-24

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag fastställt en ny lägre nivå på termineringspriset för röstsamtal i mobilnät. Det nya priset är 7,57 öre per minut och gäller från den 1 juli 2015.

PTS inledde den 22 maj 2015 samråd med EU-kommissionen om ny rekommenderad termineringsnivå för röstsamtal i mobilnät. PTS har uppdaterat sin kalkylmodell vilket resulterat i en ny prisrekommendation på 7,57 öre per minut, vilket kan jämföras med nuvarande prisnivå på 8,15 öre per minut. Kommissionen meddelade den 17 juni att man inte hade några invändningar på PTS föreslagna åtgärd. 

PTS har under våren uppdaterat den så kallade hybridmodellen som används för att beräkna kostnadsorienterade priser i mobilnäten. Förändringar i nivåer för reglerade priser ska samrådas med EU-kommissionen.

Den nya rekommenderade termineringsnivån ska gälla fram till att PTS meddelar annat.

Här finns prisrekommendationen och den uppdaterade kalkylmodellen.

För mer information:
Kristian Viidas, chef för enheten för ekonomisk analys,
tfn: 073-644 57 43
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS har till uppgift att ta fram skyldigheter för operatörer med ett betydande inflytande på de marknader där konkurrensen inte fungerar. Prisreglering är en sådan skyldighet och syftar till att hindra företag från att ta ut överpriser av andra operatörer. PTS förväntan är att det reglerade priset mellan operatörer även ger effekt i form av lägre priser för telekonsumenter. Inom mobiltelefoniområdet är de berörda operatörerna Telia Sonera, Tele2, Telenor, Hi3G, Lycamobile, TDC, Mundio, Götalandsnätet och Net1.

Mobil termineringsavgift är den avgift en operatör debiterar en annan operatör för att ta emot och avsluta ett röstsamtal i sitt mobila nät.

Kostnadsorienterad prissättning innebär att priserna ska motsvara kostnaden för att producera tjänsterna plus en rimlig avkastning.