Mest klagomål på avbrott

2015-01-09

Avbrott i både telefoni- och bredbandstjänster är det område som Post- och telestyrelsen (PTS) fått in flest klagomål på under sista kvartalet 2014.

Under sista kvartalet 2014 har PTS även fått in förhållandevis många klagomål på mobiltäckning. Konsumenterna som har hört av sig till PTS anser sig ha dålig täckning.

– Under 2014 har vi arbetat mycket med mobiltäckningsfrågan, bland annat genom en branschöverenskommelse som går ut på operatörerna tydligare ska ange vilken täckning de kan erbjuda. De ska visa detta med enkla, jämförbara kartor på sina webbplatser. Det gör att konsumenterna får en bättre uppfattning om vad de kan förvänta sig för täckning, säger Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter.

Klagomål på oseriös telefonförsäljning minskar

Oseriös telefonförsäljning, dvs. när man blivit kund hos en telefonoperatör utan att ha tackat ja till detta eller förstått vad man tackade ja till, har under nästan två års tid varit det PTS mottagit flest klagomål på. Men det senaste kvartalet har det hamnat på tredje plats.

Så arbetar PTS med klagomål

Genom klagomålen kan PTS få en uppfattning om vilka problem konsumenterna upplever för närvarande och var det finns behov av mer information eller andra åtgärder, till exempel tillsyn.

PTS kan dock inte ingripa i enskilda konsumenters klagomål och tvister, utan konsumenterna kan i stället vända sig till Telekområdgivarna eller till kommunens konsumentvägledare. På Konsumentverkets webbplats finns mer information.

Mer information
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55