PTS inleder tillsyn över Tele2 efter omfattande störningar

2015-03-24

Efter de omfattande störningar som drabbade Tele2 i slutet av februari i år har PTS inlett tillsyn över bolaget.

 

Störningarna orsakades av en felkonfiguration, vilket resulterade i en överbelastning i hela nätet. Även andra operatörer som Tele2 delar nät med påverkades av störningen, vilket medförde att ett stort antal abonnenter drabbades samtidigt.

- Nu kommer vi bl.a. att granska och följa upp vilka åtgärder som Tele2 har för avsikt att vidta för att undvika att liknande incidenter inträffar igen och granska vad man gör för att minska konsekvenserna när den här typen av händelser inträffar, säger Karin Lodin, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning.

För mer information:
Karin Lodin, jurist på nätsäkerhetsavdelningen, tfn: 073-644 56 04
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55