PTS vill ha synpunkter på uppdaterad kalkylmodell för mobilnät

2016-03-18

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram ett utkast till uppdaterad kalkylmodell för mobilnät och vill ha marknadens synpunkter på detta arbete senast den 17 april 2015.

PTS har tagit fram ett utkast till uppdaterad kalkylmodell för mobilnät i syfte att fastställa ny prisnivå från och med den 1 juli 2015.

PTS ber i denna remiss också om marknadens synpunkter på en eventuell förändring av trafikfördelningen mellan GSM och UMTS i kalkylmodellen.

Skriftliga synpunkter lämnas till PTS senast den 17 april 2015.

Läs remissen

För mer information:
Kristian Viidas, tfn 073-644 57 43
eller PTS presstjänst 08-678 55 55