Stora prisskillnader på fiberanslutningar och internet via fiber

2016-02-13

Priser på fiberanslutningar av villor och internetabonnemang baserat på fiberanslutning skiljer sig mycket åt. Prisskillnaderna och svårigheten att överblicka vad olika erbjudanden innehåller är ett stort konsumentproblem just nu. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport ”Prisutvecklingen på mobiltelefoni och bredband 2014”.

Rapporten visar att priset för internetabonnemang via fiber (100Mbit/s) skiljer sig mycket åt – från 200 kr till 400 kr per månad. Enligt rapporten är abonnemang i nät där det finns flera tjänsteleverantörer generellt billigare än i nät där det bara finns en tjänsteleverantör. Priset beror även bland annat på vilka erbjudanden som finns tillgängliga på den aktuella platsen och, om det gäller flerfamiljshus, om det finns möjlighet till gruppavtal där alla lägenheter ansluts till samma operatör. Sådana gruppavtal är de billigaste på marknaden men innebär samtidigt långa bindningstider.

Även fiberanslutningar av villor har visat sig skilja mycket i pris. I genomsnitt kostar det 18 000 kr. Det beror mycket på vilken sorts grävarbete som ingår. En annan faktor är om nätavgifter ingår i anslutningskostnaden eller inte.

Svårt för konsumenter att välja

Att erbjudanden är så olika sammansatta och varierar så kraftigt i pris gör det svårt för konsumenten att välja.

- Vi har även i andra sammanhang sett att bristande transparens, att det är svårt att ta till sig information i ett erbjudande eller avtal, är ett stort problem för konsumenter på marknaden för elektronisk kommunikation. Under 2015 kommer vi därför att genomföra tillsyn av information i avtal för att se till att de är tydliga, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.

Svenska priser ur ett internationellt perspektiv

Rapporten innehåller också en internationell jämförelse, som visar att de billigaste svenska erbjudandena på bredband och mobiltelefoni överlag har ökat något i pris under 2014, jämfört med 2013:

  • Det billigaste erbjudandet på fast bredband (minst 100 Mbit/s) låg under 2014 på 199 kr. Det är en ökning sedan året före. Det placerar Sverige på en tredjeplats internationellt sett (2013 var Sverige billigast). Denna jämförelse inkluderar inte gruppavtal.
  • Det billigaste erbjudandet för medelanvändare (minst 10 Gbyte per månad) på mobilt bredband som fristående tjänst, t.ex. till surfplattan, gick på 199 kr under 2014. Det är en ökning sedan året före och placerar Sverige på nionde plats internationellt sett, mot en sjätteplats år 2013.
  • Priset på det billigaste mobiltelefoniabonnemanget har ökat något. En förklaring är att det ingick lite mer data i abonnemanget. Priset placerar Sverige på plats sju ur ett internationellt perspektiv.

Om man även tittar på förbrukning av data så är svenska konsumenter de som använder mest mobildata bland EU-länderna och ligger betydligt över EU-genomsnittet. 

Ta del av rapporten här.

För mer information:
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS analyserar årligen prisutvecklingen för privatkunder inom området för elektronisk kommunikation. I tidigare prisrapporter har analyserna handlat främst om prisutvecklingen inom Sverige. Sedan 2013 är rapporten en internationell jämförelse, baserad på prisstatistik från OECD-länderna. Statistiken utgår från de största operatörers erbjudanden i varje land. Utöver prisanalysen belyser PTS i rapporten några viktiga konsumentaspekter som aktualiseras i samband med köp av olika elektroniska kommunikationstjänster. 

Statistiken finns tillgänglig i PTS statistikportal.