Fulsälj är inte med bland de fem vanligaste klagomålen! Tyvärr klättrar klagomål om avbrott längre upp i listan

2016-07-14

När Post- och telestyrelsen (PTS) redovisar konsumentklagomålen för andra kvartalet 2016 är det första gången sedan tredje kvartalet 2013 som otillbörliga marknadsföring, så kallat fulsälj, per telefon inte finns bland topp fem.

Fulsälj per telefon, eller otillbörlig marknadsföring, har länge varit ett problem. Arbetet som bedrivs av operatörerna tillsammans med PTS, Konsumentverket och Telekområdgivarna börjar nu ge resultat.

– Det är glädjande att vi nu kan se en positiv utveckling och att klagomålen äntligen minskar. Det gemensamma arbetet med att följa upp handlingsplanen mot fulsälj börjar nu ge resultat och syns även i vår statistik. Vi jobbar vidare med den här frågan så att den positiva trenden fortsätter, säger Anna Wikström, chef för enheten för konsumenträttigheter.

Bland topp fem ligger klagomål om avbrott, täckning, tillgänglighet, framtidens nät och fel i tjänst. Klagomål på avbrott har sedan förra kvartalet klättrat två steg från det tredje vanligaste klagomålet till att vara det vanligaste klagomålet denna period. De flesta klagomålen rör avbrott i den fasta telefonin och bredbandstjänsten. Vidare tog PTS emot många klagomål som gällde Telias avveckling av kopparnäten. Tre av de fem vanligaste klagomålen – täckning, tillgänglighet och Framtidens nät (Telias benämning på själva avvecklingsfasen) – är relaterade till de förestående nedläggningarna.

Länk till rapporten

För mer information:
Anna Wikström, chef enheten för konsumenträttigheter, tfn: 073-644 56 62.