Fulsälj fortsätter toppa PTS klagomålsstatistik

2016-04-13

Fulsälj – otillbörlig marknadsföring – ligger åter i topp när Post- och telestyrelsen (PTS) presenterar klagomålsstatistiken för första kvartalet 2016. På andra plats hamnar klagomål som gäller nummer och på tredje plats kommer avbrott.

På första plats under kvartalet hamnar otillbörlig marknadsföring, framför allt i samband med telefonförsäljning av telefonitjänster. Problemet handlar om oetiska försäljningsmetoder av telefonabonnemang och har varit det mest rapporterade till myndigheten under flera år. PTS har tidigare meddelat att myndigheten överväger att kräva hårdare lagstiftning, vid sidan av den branschöverenskommelse som redan finns. Frågan är fortsatt prioriterad på PTS.

På andra plats hamnar problem som gäller nummer. Det handlar bland annat om problem med flytt av telefonnummer mellan operatörer, oönskade uppringningar och förlorade telefonnummer.

Det tredje största problemet handlar om avbrott. När det gäller fast telefoni kan en del av dessa bero på de två stormarna som drog in över Sverige i slutet av förra året. En stor del av problemen handlar också om avbrott i bredbandstjänster.

Läs rapporten

Mer information:
Anna Wikström, chef enheten för konsumenträttigheter: 073-644 56 62
PTS presstjänst: 08-678 55 55