Inbjudan till informationsmöte om "Förslag till principer för ett förenklat system för tillträdes- och samtrafikreglering"

2016-04-06

Den 19 april kl. 15.00-16.00 bjuder PTS in intresserade till ett möte om myndighetens Förslag till principer för ett förenklat system för tillträdes- och samtrafikreglering.

Syftet med förslaget är att i ett tidigt skede initiera en diskussion kring frågan/frågorna med svenska intressenter och ska inte ses som ett färdigt förslag från myndigheten. Diskussionen kan också ge oss ett bättre underlag i de diskussioner som sker inom ramen för EU-kommissionens kommande översynen av EU-direktiven för elektronisk kommunikation.

Informationsmötet är ett av flera tillfällen som PTS kommer att bjuda in till diskussioner om frågorna.

Mötet äger rum i PTS lokaler på Valhallavägen 117A i Stockholm.

Svara senast den 15 april till internationellt@pts.se

För mer information:
Ola Bergström, chef för enheten för internationell samordning, ola.bergstrom@pts.se eller 0702-905877.