Programmet för PTS marknadsdag klart

2016-03-10

Årets marknadsdag har ett framtidstema och på programmet finns frågor som 5G och framtidens reglering. Bland talarna finns it-minister Mehmet Kaplan.

Nu är programmet klart för PTS marknadsdag den 21 april. Vi kommer att blicka ca tio år framåt i tiden och prata om 5G, reglering, säkra kommunikationer och hur konsumenters framtida behov av bredband kommer att mötas.

Under dagen kommer du kunna lyssna till it-­minister Mehmet Kaplan, PTS stf. generaldirektör Catarina Wretman och flera medarbetare från PTS samt talare från Ericsson och Volvo Connected Cars.

I pauserna kommer det att finnas goda möjligheter att nätverka och prata med PTS-medarbetare kring ett antal aktuella frågor.

PTS marknadsdag äger rum den 21 april i Norra Latin i Stockholm., kl. 9-16.

Förmiddagen

Catarina Wretman, stf. generaldirektör för PTS, inleder marknadsdagen.

Henrik Sköld, omvärldsanalytiker på PTS, berättar om myndighetens arbete med omvärldsanalys.

Anna Wikström, chef för PTS enhet för konsumenträttigheter, och Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, enheten för marknadsanalys och bredbandsfrämjande, pratar om hur konsumenters framtida behov av bredband kommer att mötas.

Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på PTS, pratar om myndighetens spektrumarbete idag och i framtiden. Jan Färjh, Vice president/Head of Standardization and Industry på Ericsson, tar vid och pratar om 5G och företagets vision på området.

Eftermiddagen

Annica Bergman, chef för PTS nätsäkerhetsavdelning, om säker kommunikation och att det blir allt viktigare i framtiden. Ett exempel är självstyrande bilar. Sofia Wessman, Connectivity Manager från Volvo Connected Cars berättar mer.

Bengt Mölleryd, PTS enhet för ekonomisk analys och strategier, om hur stadsnät bidrar till investeringar och huruvida större operatörer investerar mer än små, i förhållande till sin storlek. Kristina Mellberg, chef för enheten för reglering av bredbandsmarknaderna, pratar om hur PTS nuvarande och framtida reglering bidrar till att skapa bästa möjliga förutsättningar för investeringar i fast bredbandsinfrastruktur.

Mehmet Kaplan, it-minister, om hur Sverige möter framtidens behov av bredband och digitalisering, på nationell och EU-nivå.

Uppdatering i ett antal aktuella frågor såsom 700 och 1800 MHz-auktionerna och nya RED-direktivet (Radio Equipment Directive).

Catarina Wretman avslutar årets marknadsdag.

Moderator för dagen är Beata Wickbom, digital strateg, verksam inom digital kommunikation och affärsutveckling i över 20 år

Så här anmäler du dig

PTS marknadsdag äger rum den 21 april i Aulan på Norra Latin, Barnhusgatan 7A i Stockholm. Tiden är kl. 9:00-16:00, registrering från kl. 8:30.

Kostnaden för att delta är 625 kronor (500 kronor plus moms). 500 kronor för deltagare från statlig verksamhet (betalar ingen moms).

Sista anmälningsdag är den 4 april.

PTS marknadsdag den 21 april bjuder på spännande frågor och talare. och anmälningsformulär finns här.

Välkommen!

För mer information
Ann Milton, tfn: 0736-40 58 15 eller marknadsdag@pts.se
PTS presstjänst: 08-678 55 55