PTS föreslår mer flexibel användning av geografiska telefonnummer

2016-05-19

Post- och telestyrelsen (PTS) vill göra det möjligt att använda geografiska telefonnummer i andra riktnummerområden samt i mobilnät – något som förekommer i dag men inte är tillåtet enligt nummerplanen. PTS remitterar nu förslag på förändringar i nummerplanen, och hantering av nummertillstånden, som öppnar för mer flexibel användning av telefonnummer.

Det finns en ökad efterfrågan på att använda telefonnummer mer flexibelt, till exempel att flytta med ett fast geografiskt nummer till ett annat riktnummerområde eller att använda det geografiska numret i mobilnät. Redan i dag förekommer denna typ av användning, men den är inte tillåten utifrån hur nummerplanen, och tillståndsvillkor, är formulerad.

PTS har i sin strategi för telefoninummerplanen från 2014 identifierat dessa förändringar som möjliga att genomföra på kort sikt (framåt 2017). Myndigheten har också funnit att förändringarna inte förväntas skapa problem för till exempel lokalisering av nödsamtal, nummerportabilitet och tilläggstjänster som sms och mms.

PTS föreslår att det ska bli möjligt för operatörer att tillhandahålla denna flexibla användning, men de ska inte vara skyldiga att erbjuda dessa möjligheter.

I det korta perspektivet kommer PTS rutiner för tilldelning av geografiska nummer att vara oförändrade. En större förändring, till exempel att helt ta bort dagens riktnummerområden, kan bli aktuell först på längre sikt (framåt 2025). 

Marknadsaktörer har fram till den 15 juni 2016 att svara på denna remiss.

Ta del av remissen

För mer information:
Bo Martinsson, enheten för nummer och adressering, tfn: 08-678 5653
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55