PTS granskar hur telebutiker hanterar uppgifter om abonnenter och deras kommunikation

2016-08-30

Post- och telestyrelsen (PTS) inleder tillsyn av hur operatörerna hanterar uppgifter om abonnenter och deras kommunikation i butiker som säljer abonnemang. Totalt kommer fyra operatörer att granskas under hösten.

Telekomoperatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas och användarnas integritet och därför följer PTS upp hur väl reglerna efterlevs. PTS har uppmärksammat att ett antal integritetsincidenter har inträffat i samband med att uppgifter om abonnenter och deras kommunikation har hanterats av anställda i butiker där abonnemang tecknas. Under 2015 har denna typ av incidenter rapporterats till PTS från flera av mobiloperatörerna.

- Tillsynen kommer särskilt att titta på åtkomst- och behörighetshantering, loggning och kryptering av uppgifter som överförs via internet, säger Mikael Ejner, it-säkerhetsspecialist på PTS.

PTS inleder i dag tillsyn mot Tele2 Sverige AB och Hi3G Access AB (Tre) avseende operatörernas säkerhetsarbete inom detta område. Totalt fyra operatörer kommer granskas under hösten.

För mer information:

PTS presstjänst: 08-678 55 55