PTS granskar operatörernas integritetsarbete

2016-04-06

Operatörerna är skyldiga att skydda abonnenternas och användarnas integritet i samband med tillhandahållande av tjänsterna. Nu inleder Post- och telestyrelsen (PTS) tillsyn för att se hur operatörerna lever upp till kraven.

PTS har tagit fram regler som närmare anger vilka krav på skyddsåtgärder som gäller för operatörerna när dessa behandlar uppgifter. Skyddsåtgärderna förutsätter att operatören först har identifierat och dokumenterat de system, databaser och fysiska tillgångar som används för informationsbehandling (s.k. informationsbehandlingstillgångar).

PTS kommer nu att granska ett antal större operatörer för att säkerställa att de följer kraven på identifiering och dokumentering av informationsbehandlingstillgångar. Till att börja med inleds tillsyn över operatörerna Tele2 och TDC.

- Att ha en aktuell och samlad bild över samtliga informationsbehandlingstillgångar underlättar för operatören att vidta de åtgärder som krävs för att skydda abonnenternas och användarnas integritet, säger Karin Lodin, jurist på PTS nätsäkerhetsavdelning. 

Läs mer om kraven på integritet

Läs PTS tillsynsplan

Mer information
Karin Lodin, PTS nätsäkerhetsavdelning: 073-644 56 04
PTS presstjänst: 08-678 55 55