PTS säkrar tillgången till mobilnummer

2016-04-14

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en strategi för att möta marknadens framtida behov av mobilnummer.

Mellan 1996 och 2014 har PTS tagit nummerserierna 070, 072, 073, 076 och 079 i bruk för mobiltelefonitjänster, vilket innebär att det finns totalt 50 miljoner mobilnummer. Av dessa 50 miljoner mobilnummer finns det nu knappt 10 miljoner lediga i nummerplanen som PTS kan tilldela operatörer. För att vara säkra på att PTS kan tillgodose marknadens behov av mobilnummer framöver, har PTS tagit fram en strategi som beskriver hur det ska gå till – mobilnummerstrategin.

Mobilnummerstrategin är uppdelad i olika steg där det första steget innebär att PTS ser över operatörernas tilldelade mobilnummer för mobiltelefonitjänster. Detta för att se om oanvända nummer kan återlämnas till PTS. En indikator avgör när nästa steg i strategin ska tas. PTS gör då en bedömning om ytterligare åtgärder behöver vidtas, utifrån hur många nummer som finns lediga och den årliga tilldelningen, samt information om behovet från marknaden.

I dagsläget tilldelar PTS ca 1 miljon mobilnummer per år, vilket innebär att befintliga nummer skulle räcka 10 år till. Med PTS nya mobilnummerstrategi kan marknadens framtida behov tillgodoses.

PTS är den myndighet som ansvarar för förvaltningen och utvecklingen av den svenska telefoninummerplanen. Den innehåller nummer som används för olika typer av tjänster, exempelvis mobiltelefonitjänster. När en operatör eller tjänsteleverantör ska erbjuda olika typer av tjänster som kräver nummer, ansöker de om nummer hos PTS.

Läs PTS mobilnummerstrategi

Mer information:
Susanne Chennell, nätsäkerhetsavdelningen: 070-811 40 66
PTS presstjänst: 08-678 55 55