Samråd med EU om marknaden för mobil samtalsterminering och reviderad kalkylmodell

2016-06-22

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett samråd med EU-kommissionen av utkast till beslut på marknaden för mobil samtalsterminering och även revidering av kalkylmodellen för mobilnät.

PTS beslutade i juni 2013 om skyldigheter för flera aktörer på marknaden för mobil samtalsterminering. Syftet med beslutet är att säkerställa att operatörer med kontroll över mobilnät ska släppa in samtalstrafik i sina nät från andra operatörer, till ett pris som är baserat på kostnaderna.

PTS har nu analyserat denna marknad igen och funnit att den fortfarande behöver regleras. Förslag till utformning av reglering har remitterats med marknaden i tre omgångar, och PTS inleder idag ett samråd med EU-kommissionen.

PTS samråder också revideringen av kalkylmodellen för mobilnät och förslag till prisnivåer.

EU-kommissionen ska ha inkommit med svar till PTS senast 22 juli 2016.

Läs underlaget.

Läs mer om processen och samråd med EU (notifiering).

För mer information:
Fredrik Kapper, konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 56 42
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

 

Bakgrund

PTS har till uppgift att ta fram skyldigheter för operatörer med ett betydande inflytande på de marknader där konkurrensen inte fungerar. Prisreglering är en sådan skyldighet och syftar till att hindra företag från att ta ut överpriser av andra operatörer. PTS förväntan är att regleringen även ger effekt i form av bättre konkurrens och därmed lägre priser för konsumenter.