Samråd om reviderad kalkylmodell och uppdaterad kalkylränta för mobilnät

2016-02-08

PTS har under hösten 2015 prövat behovet att revidera kalkylmodellen för mobilnät och kommit fram till att ett sådant behov föreligger.

Post- och telestyrelsen (PTS) samråder nu ett förslag till reviderad kalkylmodell för mobilnät samt förslag till uppdaterad kalkylränta (WACC). Revideringen innefattar bland annat:

  • justering av trafikvolymer,
  • införande av VoLTE,
  • fördelningen av taltrafikvolymer på olika teknologier,
  • aktualisering av spektrumanvändning,
  • översyn av kostnadsdata för utrustning och dess kostnadstrender och
  • aktuell befolkning i Sverige och dess fördelning på Sveriges kommuner.

Kalkylräntan aktualiseras med senast tillgängliga marknadsdata

Synpunkter ska ha inkommit till PTS senast den 29 februari 2016.

Läs samrådet

För mer information:
Kristian Viidas, konkurrensavdelningen, tfn 073-644 57 43
eller PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55