Samråd om riktlinjer för kalkylmodell för fasta nät

2016-06-22

Post- och telestyrelsen (PTS) har i dag inlett samråd av det modellreferensdokument som innehåller övergripande antaganden och principer för den kalkylmodell PTS tar fram för fasta nät.

Det dokument som nu samråds innehåller bland annat antaganden om:

  • vilken teknik som ska användas i modellen
  • vilka tjänster som kan modelleras
  • det modellerade nätets utbredning och utformning
  • hur kostnader fördelas i nätet

Myndigheten välkomnar skriftliga synpunkter från marknadsaktörer senast den 31 augusti 2016.

Ta del av samrådet.


För mer information:

Kristian Viidas, enhetschef konkurrensavdelningen, tfn: 073-644 57 43
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

Skälet till att PTS tar fram en ny kalkylmodell för fasta nät är att den nuvarande modellen senast reviderades 2011 och att det finns nya rekommendationer från EU om hur kostnadsberäkning ska gå till. Kalkylmodellens kostnadsresultat används för att beräkna till vilka kostnader tillträde ska ske till en dominerande aktörs infrastruktur för olika reglerade produkter baserade på fasta nät.

Den nya kalkylmodellen ska ersätta nuvarande hybridmodell.

PTS arbete med prisreglering syftar till att stärka konkurrensen och på så sätt bidra till större valmöjligheter och bättre priser för slutanvändare.